Maalämpöpumppu Vertailu

Maalämpöpumpun Asennus

Maalämpöpumpun asennus on helpompi ja nopeampi toimenpide, kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Pääsääntöisesti maalämpöpumpun asennus hoituu parissa päivässä, olettaen että asennuksen tekee henkilö, jolle työ on tuttua. Ammattitaitoisen maalämpöpumppuasentajan tilaaminen paikalle onkin välttämätöntä, jotta työ saadaan toteutettua täsmälleen niin kuin pitää.

  1. Maalämpöpumpun asennus vie yleensä 1-2 päivää
  2. Porakaivolle tarvitaan vain todella pieni alue, jonka halkaisija on 115 mm
  3. Porakaivon poraus tehdään mieluiten tasaisella maalla
  4. Porakaivolaitteiston paikalleen ajamiseen vaaditaan tilaa leveyttä 2 m, pituutta 3,5 metriä ja korkeutta 2,9 metriä
  5. Varsinaiseen porakaivon poraamiseen ja asentamiseen tilaa tarvitaan leveyttä 3 metriä, pituutta 4 metriä ja korkeutta 6 metriä
  6. Mikäli talossa on kellari, porakaivon voi asentaa 5 metrin päähän. Kellarittomassa talossa riittää 3 metriä

Maalämpöpumpun asennus alkaa yleensä lämpökaivon porauksella. Poraus tehdään porausvaunulla, joka ajetaan tontille paikkaan, johon lämpökaivo porataan. Porauskalustoon kuuluvat lisäksi kuorma-autossa oleva kompressoriyksikkö ja kontti, johon porauspöly johdetaan. Lämpökaivon poraus kestää yleensä päivän. Maalämpöpumppua asennettaessa ei voi tehdä itse juuri mitään, koska maalämpöpumpun asentaa siihen erikoistunut yritys, joka hoitaa maalämpöpumpun asentamisen ja mahdollisen poraamisen sekä lämmönkeruuputkiston asentamisen maaperään. Ostaja voi itse vaikuttaa siihen, minkälainen lämmönkeruuputkisto maaperään asennetaan – mikäli tällainen vaihtoehto on tarjolla.

Jos tontin maaperä on pääosin kalliota, siihen ei pystytä tekemään muuta kuin porakaivo pystysuoralle lämmönkeruuputkistolle. Tämä on yksi suosituimmista tavoista kerätä omalta tontilta maalämpöä. Etuna tässä on etenkin se, että pystysuora porakaivo ei vie juurikaan pinta-alaa tontilta. Vaakatason lämmönkeruuputkisto taas asennetaan noin metrin syvyyteen ja se vie tontin pinta-alaa huomattavasti enemmän. Maalämpöpumppua asentava yritys mittauttaa talon tarvitseman energian määrän ja asentaa sen mukaan tarvittavan pituisen lämmönkeruuputkiston. Kun lämmönkeruuputkisto on saatu paikoilleen, asennetaan itse maalämpöpumppu, johon tehdään tarvittavat liitokset. Maalämpöpumppu on noin 1,5 metriä korkea ja se asennetaan usein omakotitalon tekniseen huoneeseen tai muuhun vastaavaan tilaan.

Maalämpöpumpun Asennus

Maalämpöpumppu asennetaan lämpimään, lattiakaivolla varustettuun tilaan. Yleensä pumppu lämpimän käyttöveden varaajineen on yhtenäinen kokonaisuus. Sen yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa muun muassa putkiliitäntöjä varten. Maalämpöpumpun kompressori on äänieristetty, mutta sitä ei kuitenkaan kannata asentaa makuuhuoneiden lähelle. Jos taloon tulee tekninen tila, lämpöpumppu kannattaa asentaa sinne. Tekninen tila tarvitaan välttämättä, jos pumppuun liitetään erillinen varaaja. Maalämpöpumppu voidaan asentaa Lämmönkeruuputkisto asennetaan porakaivoon ja täytetään jäätymättömällä keruuliuoksella.myös kodinhoitohuoneeseen, mutta se on mahdollisten huoltojen kannalta hankalampi sijoituspaikka. Tyypillisen pientalon maalämpöpumpun leveys vaihtelee 60 cm:stä 120 cm:iin ja syvyys on noin 60–80 cm. Lisäksi lämpöpumpun sivulle saatetaan tar vita tilaa maapiirin kytkentää varten.

Tarvitaanko maalämmön asentamiseen lupa?

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön sekä siihen liittyvät energiakaivon poraaminen ja lämmönkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan. Luvan myöntää kunnan rakennusvalvonta ja hinta vaihtelee paikkakunnasta riippuen. Esimerkiksi Helsingissä maalämmön toimenpidelupa maksaa n. 400 € ja Pohjanmaalla suunnilleen 150 €. Uudisrakennusten kohdalla puolestaan liitetään rakennuslupahakemukseen maininta aikeesta asentaa maalämpö rakenteilla olevaan kiinteistöön. Mikäli päätös maalämpöjärjestelmän asentamisesta tehdään vasta, kun rakennuslupa on myönnetty, täytyy maalämmölle anoa toimenpidelupaa erikseen. Ennen päätöstä viranomaiset varmistavat, ettei poraus vahingoita ympäristöä. Mikäli lupaa maalämmölle ei myönnetä, voi syynä olla maanalaiset rakennustyöt tai mahdollisuus pohjavesialueen vahingoittumiseen. Lisäksi syynä luvan eväämiselle voi olla toisen energiakaivon läheisyys. Helsinki ja muut kaupungit vaativat, että kiinteistöviranomaisen suorittamien mittausten tulokset toimitetaan hakemuksen liitteenä. Muiden tarvittavien liitteiden kanssa kannattaa olla huolellinen, sillä muussa tapauksessa lupahakemus evätään ja hakemusprosessi täytyy aloittaa alusta.

Maalämpöpumpun asennus talvella

Käytännön asioita talviasennuksessa ovat muun muassa pihamaalla tapahtuva poraus, joka hieman eroaa ajasta, kun maa ei ole jäässä. Nimittäin kun pihamaalla on lunta ja maa on jäässä, niin koneisto, joka jo entuudestaan jättää vähän jälkiä, jättää niitä vieläkin vähemmän. Maalämmön asennuksesta pihamaalle on siis jopa vielä vähemmän haittaa talvella, kuin kesällä. Kesälläkin jäljet jäävät minimiin. Ihan kuin tavallisessa maalämpöasennushankkeessa, pitää porausreikä ja sinne menevä tie suunnitella etukäteen. Jos maassa on paljon lunta, kannattaa tie porausreiälle raivata auki, jotta porauskalusto varmasti pääsee paikan päälle. Näin säästetään aikaa ja rahaa. Porausjäte, eli kalliosta tuleva pöly on lumen päällä näkyvämpää.